Recykling Dusz


Niepełnosprawni umysłowo pracownicy sortowni odpadów Ekon w Warszawie przypominają nam podstawowe prawdy i wartości.